Author - myshahdadmin

روش های تشخیص عسل طبیعی

روش های تشخیص عسل طبیعی بدون نیاز به آزمایشگاه

* ریختن عسل در آب سرد: مقداری عسل طبیعی را در یک لیوان آب سرد بریزید، عسل کاملا حالت چسبندگی خود را حفظ می‌کند و خیلی سخت و دیر در آب سرد حل می‌شود اما عسل تقلبی سریع در آب حل می‌شود. اگر عسل را داخل لیوان محتوی آب بریزید، چنانچه به صورت عمودی وارد لیوان پر از آب شده و در ته آن جمع شود و به سرعت حل نگردد، عسل خوبی است، ولی اگر هنگام ریختن عسل، در آب حل [...]